voor al uw financiële, administratieve en
fiscale zaken

Onze diensten

Ontdek Actum Advies

Actum Advies is een AA-kantoor dat een vooraanstaande positie heeft verworven in het Amsterdamse bedrijfsleven. Dat biedt u de zekerheid dat u te maken heeft met deskundige accountants en adviseurs die het ondernemerschap en uw markt door en door kennen. U kunt bij ons terecht voor al uw financiële, administratieve en fiscale zaken.

Accountancy

Als ondernemer wilt u zich volledig kunnen richten op dat waar u goed in bent: ondernemen. Dat kan alleen als u beschikt over betrouwbare financiële gegevens: voor uzelf, eventuele mede-eigenaren, de bank en de fiscus. Wij helpen u bij het opstellen van de jaarrekening en bij het verifiëren van de daarin opgenomen gegevens. Daarnaast kunnen wij belangrijke ontwikkelingen in de financiële positie van uw bedrijf tijdig signaleren. Ook attenderen wij u op veranderingen in wettelijke voorschriften.

Opstellen jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit de balans, de verlies- en winstrekening en een toelichting op de cijfers. Aan de hand hiervan kunt u uw resultaat aflezen van het afgelopen jaar. In voorkomende gevallen worden er deelverklaringen gegeven of inbrengverklaringen.

 • het beoordelen van jaarrekeningen
 • het opstellen van tussentijdse rapportages
 • het maken van begrotingen het adviseren over automatisering van de financiële administratie
 • het geven van bedrijfseconomische adviezen
 • het verzorgen van accountantsverklaringen

Administratie


U kunt bij ons terecht voor alle vormen van administratieve dienstverlening. Van het voeren van uw loonadministratie tot het adviseren over uw beloningsbeleid. Wij zijn thuis in alle administratieve facetten en voeren al uw opdrachten efficiënt en zorgvuldig uit zodat u zich kunt concentreren op uw onderneming. Zoals iedere onderneming uniek is, zo is ook iedere administratie anders. Het voeren van uw administratie is daarom altijd maatwerk dat afgestemd is op uw persoonlijke wensen en specifieke bedrijfsomstandigheden.

Bespaar tijd en kosten

Als u ons inschakelt, bepalen wij samen met u welk gedeelte van de administratie u zelf gaat voeren en welk gedeelte u door ons laat doen. Zo kunt u ervoor kiezen de stukken (facturen, bankafschriften en bonnen) periodiek aan te leveren waarna wij deze gegevens inboeken in ons geavanceerde boekhoudsysteem. Daarmee bespaart u zich veel tijd en kosten en heeft u de zekerheid dat uw gegevens door ervaren boekhouders worden ingeboekt die zonodig kunnen bijsturen en corrigeren.

Online boekhouden

Misschien wilt u liever zelf uw administratie voeren. U kunt dan kiezen voor een boekhoudpakket op uw computer of voor online boekhouden. Bij een boekhoudpakket op uw computer boekt u uw administratie in en levert u de cijfermatige informatie aan bij ons aan. Wij controleren en verwerken dan uw informatie en verzorgen eventueel de aangiftes voor de omzetbelasting. Kiest u voor online boekhouden dan kijken wij mee in uw boekhouding zodat wij een vinger aan de pols kunnen houden. Verder helpen wij u bij de inrichting en de invoer van de gegevens en controleren wij de ingebrachte gegevens. U beschikt dan snel over betrouwbare informatie waarmee u uw beleid kunt afstemmen.

Loonadministratie

Het voeren van een loonadministratie is voor veel ondernemers een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Zo dient u voor elke medewerker een dossier aan te leggen en heeft u te maken met wettelijke bepalingen en eventuele CAO-regelingen. Loonadministratie is vakwerk dat u beter kunt overlaten aan onze administratieve specialisten die het vak tot in de puntjes beheersen en daarbij beschikken over de nieuwste software.

 • het inrichten van uw administratie
 • het beoordelen van uw administratie op doelmatigheid en functioneren
 • het verzorgen van financiële administraties

 • het verzorgen van tussentijdse rapportages
 • het samenstellen van aangiften omzetbelasting
 • het ondersteunen van ondernemers die zelf hun administratie voeren

Fiscaal

Als ondernemer heeft u voortdurend te maken met de fiscus, zowel zakelijk als privé. Een goede fiscale huishouding kan u veel geld opleveren en tijd besparen. Onze fiscalisten zijn specialisten in alle belastingzaken van het MKB en van particulieren. Hoewel belastingzaken nooit leuk zijn, weten wij binnen de regelgeving toch vaak wegen te vinden om het belastingklimaat voor uw onderneming zo vriendelijk mogelijk te houden. U kunt bij ons terecht voor het doen van uw aangiften, het bewaken van termijnen en het verzorgen van een uitgebalanceerde tax-planning.

 • inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting
 • loonbelasting en sociale verzekeringen
 • dividendbelasting
 • successie- en schenkinsrecht
 • fiscale aspecten van vermogenbeheer

Advies


Van uw accountant verwacht u dat hij excelleert in cijfers. Maar een Actum Adviseur biedt u meer dan de naakte getallen. Wij zijn voor u ook een betrouwbare en deskundige gesprekspartner voor organisatorische, strategische en juridische aangelegenheden.

Wij kunnen met u meedenken over uw commerciële kansen en u adviseren over uw voorraadbeheer, personeelsbestand en uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast kunnen we u voorberekenen wat eventuele organisatorische en strategische beslissingen voor uw kostenstructuur betekenen.

Ook kunt u bij ons terecht voor advies van juridische aard, zoals het opstellen van contracten, de geschikte bedrijfsvorm, uitbreidingen of het overdragen, staken en beëindigen van uw onderneming.

Voor welk advies u ons ook inschakelt, u wilt continuïteit in uw relatie met uw accountant. U wilt een gesprekspartner die uw bedrijf en de branche kent en die u volledig kunt vertrouwen. Iemand die in volkomen onafhankelijkheid luistert naar uw ideeën en overwegingen. En iemand die op basis van zijn kennis, ervaring en inzicht u in alle oprechtheid adviseert. Actum Advies is voor veel ondernemers een vertrouwelijk en betrokken klankbord dat hen verder helpt bij beslissingen voor de onderneming.

Betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Actum Action

Actum Action is een succesvolle strategie om verbeteringen binnen de bedrijfsorganisatie te realiseren. Het is een beproefde methode om proactief in te springen op ontwikkelingen in uw omgeving en uw markt. Actum Action is een combinatie van een bedrijfsscan en doelgerichte instrumenten om optredende verstoringen en afwijkingen te constateren zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.

Vraag uw adviseur wat Actum Action voor uw bedrijf kan opleveren.

 • Hogere omzetten
 • kostenbesparingen
 • efficiëntere bedrijfsprocessen

Actum Advies staat voor u klaar

Inloggen Klanten