Financiële, administratieve en fiscale zaken

Onze diensten

Actum Advies is als accountantskantoor actief in groot Amsterdam en heeft in die rol al veel bedrijven geholpen. Door die ervaring en lange staat van dienst, heeft u de zekerheid van een deskundige accountant en team adviseurs.
U kunt bij ons terecht voor al uw financiële, administratieve en fiscale zaken.

Accountancy

Ondernemen met de juiste sturing
Met de juiste financiële inzichten, kunt u niet alleen beter informeren naar verschillende stakeholders als de bank, uw personeel, partners en andere partijen. U kunt daarmee ook echt beter ondernemen. Daar helpen we u mee. Door richting te geven in mogelijke besparingen, nieuwe kansen, veranderingen in uw winst & verlies rekening ten opzichte van eerdere jaren en natuurlijk de wijzigingen in fiscaliteit.

Opstellen jaarrekening
Voor sommigen is de jaarrekening een overzicht van het afgelopen jaar. Niet voor onze adviseurs en klanten. Want wij zien de jaarrekening vooral als plan voor het jaar dat komt. Voor de commerciële activiteiten en mogelijke besparingen dus. Of zelfs voor mogelijke leningen of investeringen van buitenaf. Juist daarom geven we deel- en inbrengverklaringen af. En monitoren we de voortgang gedurende het lopende jaar.

Jaarrekening activiteiten:

 • het beoordelen van jaarrekeningen
 • het opstellen van tussentijdse rapportage
 • het maken van begrotingen
 • het adviseren over automatisering van financiël administratie
 • het geven van bedrijfseconomische adviezen
 • het verzorgen van accountantverklaringen
 • vertalen van cijfers naar doelen en acties

Administratie


Maatwerk
Voor een optimale administratie, werken we weliswaar met standaardisaties, maar wel altijd op basis van maatwerk. Uw administratie is namelijk niet alleen anders dan van andere ondernemingen. Hij is ook variabel per moment. Daar is Actum op ingericht. En past uw administratie dus continu aan. Aan uw personeelsbestand bijvoorbeeld, of aan wetgevingen, persoonlijke wensen, investeringen in administratiesoftware, …

Wilt u weten welke aanpak de beste voor u is? Bel dan vrijblijvend met onze adviseurs via 020-3449200.

Bespaar tijd en kosten

Laten we niet onduidelijk zijn… onze adviezen en activiteiten kosten geld. Maar we zoeken wel samen met u naar de gewenste balans. Want soms is het raadzaam om veel zelf te doen, waardoor u veel in huis haalt. Soms is het verstandig te investeren in een administratief systeem als online boekhouden. Soms vinden onze opdrachtgevers de administratie leuk en doen het graag zelf. Andere opdrachtgevers willen met andere zaken bezig zijn en besteden alles uit.

Wilt u samen ontdekken wat de meest voordelige verdeling van activiteiten is. Plan dan een brainstorm in met onze adviseurs en mail naar info@actum.net

Online boekhouden

Van boekhouden op uw eigen computer(systeem) naar een dynamische online aanpak? Actum adviseert, regelt, richt in en houdt dan een vinger aan de pols. Dat is pas echt zorgeloos. Want dan heeft u real time inzicht in omzet, kosten en winsten. In debiteuren, crediteuren en bijvoorbeeld onder handen werk of BTW-aangiften.

Wilt u advies over welk systeem het beste bij u en uw onderneming past? Neem dan contact op met uw adviseur.

Loonadministratie

Uw loonadministratie is vanaf nu heel eenvoudig. Want het team van Actum neemt die tijdrovende en complexe werkzaamheden graag over. Van het opzetten en bijhouden van medewerkersdossiers tot aan de toetsing aan wettelijke bepalingen en eventuele CAO-regelingen. Dat doen we snel, goed en met het juiste advies door de nieuwste software en continue opleiding van onze specialisten.

Onze administratie activiteiten:

 • inrichten van uw administratie
 • beoordelen van uw administratie op doelmatigheid en functioneren
 • verzorgen van financiële administraties

 • verzorgen van tussentijdse rapportages
 • samenstellen van aangiften omzetbelasting
 • ondersteunen van ondernemers die zelf hun administratie voeren

Fiscaal

Dat kan wél leuker
‘Leuker kunnen we het niet maken’, zeggen ze bij de Belastingdienst. Maar wij smullen van fiscale zaken! Als ervaren adviseurs zijn we constant op zoek naar mogelijkheden. En zetten we alles op alles om u te helpen met realistische besparingen. In termen van tijd en geld.

Met name daar waar de ondernemer zakelijk en privé kan en wil delen, zijn de mogelijkheden legio om op korte termijn te profiteren van de fiscale mogelijkheden die er zijn. Heel degelijk uiteraard. En precies zoals het hoort. Maar wel door verder te kijken dan menig ander zou doen.

Onze Activiteiten:

 • Particuliere belastingzaken
 • Aangiften voor inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting
 • Loonbelastingen en sociale verzekeringen
 • Dividendbelasting
 • Fiscale aspecten van vermogensbeheer

Advies


De meedenkers
Een excellente verslaglegging van uw cijfers doen we goed. Met plezier ook. Maar door onze ervaringen met ondernemers als u, weten we u ook snel en adequaat bij te staan met organisatorische, strategische en juridische uitdagingen.

Daarom worden we veel gevraagd mee te denken over commerciële doelstellingen, voorraadbeheer, personeelsbestand en uitbreidingsmogelijkheden. En rekenen we voor wat eventuele organisatorische en strategische beslissingen in financieel opzicht betekenen.

Ook juridisch staan we onze klanten bij. Denk aan contracten, bedrijfsvormkeuzes, bedrijfsuitbreidingen, -beïndiging of –overdracht… Met Actum heeft u een adviseur die graag luistert, goed adviseert en zo nodig bouwt op het netwerk van gespecialiseerde advocaten, notarissen en andere juristen! Zie ons als uw klankbord dat graag met u gas geeft op plannen, maar soms tegen uw wil stevig op rem trapt. Maar altijd handelt in uw belang op basis van kennis, kunde en een flinke dosis ervaring.

Betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Actum Action

De bewezen strategie voor organisatieverbeteringen
Met Actum Action heeft u een beproefde methode in handen om ontwikkelingen in uw omgeving en markt om te zetten in kansen. Actum Action is een combinatie van een bedrijfsscan en doelgerichte instrumenten om optredende verstoringen en afwijkingen te constateren. Dat kunt u sneller dan uw concurrentie maatregelen nemen en zo op voorsprong komen en blijven. Vaak doen we dat samen en soms zetten we ons netwerk van specialisten in die snel, degelijk en zeer effectief hun expertise inzetten.

Vraag uw adviseur wat Actum Action voor uw bedrijf kan opleveren.

 • Hogere omzetten
 • kostenbesparingen
 • efficiëntere bedrijfsprocessen

Actum Advies staat voor u klaar